Soendergaard gaveGave til lokalarkivet
Søndergaard Nedrivning som har stået for nedrivningen af bygningerne på Klemensker Skole, har givet Klemensker Lokal Historiske Arkiv et minde. Gaven er en del af en stolpe fra en af de lærerboliger der blev revet ned.
 
Stolpen er efterfølgende blevet forarbejdet til en vinreol med et Bornholmskort, hvorpå Klemensker Skole er plottet ind.

Gaven befinder sig fremover i Klemenskers lokalhistoriske arkiv, hvor du er velkommen onsdags aftener eller efter aftale.

Foto: Hans Jeppsen

Formålet med Klemensker sogn's lokalhistorie er:

At udbrede kendskabet og forståelsen for lokalhistorien og kultur historiske værdier i det gamle Klemensker Sogn.

At indsamle, registrere og bevare arkivalier af lokalhistorisk interesse.
Gennem møder, udstillinger og arrangementer af forskellig art at virkeliggøre lokalhistorien.

Har du gamle foto af begivenheder, personer, dokumenter eller historier fra sognet, vil vi gerne høre fra dig.

Har du gamle smalfilm fra Klemensker, eller kender du nogen der har, så er arkivet meget intereseret at høre om dette.