Arkivet er åbent onsdage 19:00 - 21:00

Formålet med Klemensker sogn's lokalhistorie er:

At udbrede kendskabet og forståelsen for lokalhistorien og kultur historiske værdier i det gamle Klemensker Sogn.

At indsamle, registrere og bevare arkivalier af lokalhistorisk interesse.
Gennem møder, udstillinger og arrangementer af forskellig art at virkeliggøre lokalhistorien.

Har du gamle foto af begivenheder, personer, dokumenter eller historier fra sognet, vil vi gerne høre fra dig.

Har du gamle smalfilm fra Klemensker, eller kender du nogen der har, så er arkivet meget intereseret at høre om dette.
----- ooo000ooo -----

Kalender herunder
Alle foredrag og møder foregår i mødelokalet ved siden af arkivet

Pris for medlemmer inkl. kaffe 40 kr.
Ikke medlemmer inkl. kaffe 60 kr.

Læs videre i kalenderen herunder.

----- ooo000ooo ----- 

Bolbyhuset Dorthea VinbergWEBLise Vinberg – en enlig mors vilkår omkring år 1900
Onsdag den 2. marts kl. 19.00
 

Historien om Lise Vinberg, og hendes 10 børn.

Lidt om hvem Kitta Petersen.
Kitta har en læreruddannelse fra Tønder Statsseminarium 1971.
Min mand, Sven, og jeg blev ansat på Sigrid Undset Skolen i Kalundborg samme år.
Dengang hørte skolen under Åndssvageforsorgen og staten betalte driften. Omkring 1980 kom vi under amtet og til sidst under kommunen. Vi var ansat i 39 år og gik på efterløn i 2010. 

Tiden som pensionister har vi bl.a. brugt til at rejse med campingvognen. Jeg har slægtsforsket siden 2010 og det har medført en række bogudgivelser i samarbejde med min mand og forskellige lokalarkiver.
Vi har et lille hobbyforlag, som ikke skal give overskud. www.kittaogsven.dk

----- ooo000ooo -----