”Klemensker og jernbanen”
Onsdag den 3. november kl. 19:00 i arkivets mødelokale
Bent Boesen fortæller historien om jernbanen.
Pris: 20 kr. Pris ikke medlemmer 40,- kr.
Kaffe og kage, kun 20 kr.

----- ooo000ooo -----

”Samtale aften om 2. verdenskrig”
Onsdag den 1. december kl. 19.00
i arkivets mødelokale.
Vi samler folk med erindringer fra krigen, der fortæller hvad de kan huske.
Vi noterer flittigt, så historierne kan bevares for eftertiden.
Pris: 20 kr. Pris ikke medlemmer 40,- kr.
Kaffe og kage, kun 20 kr.

----- ooo000ooo ----- 

Arkivet er åbent onsdage 19:00 - 21:00

Formålet med Klemensker sogn's lokalhistorie er:

At udbrede kendskabet og forståelsen for lokalhistorien og kultur historiske værdier i det gamle Klemensker Sogn.

At indsamle, registrere og bevare arkivalier af lokalhistorisk interesse.
Gennem møder, udstillinger og arrangementer af forskellig art at virkeliggøre lokalhistorien.

Har du gamle foto af begivenheder, personer, dokumenter eller historier fra sognet, vil vi gerne høre fra dig.

Har du gamle smalfilm fra Klemensker, eller kender du nogen der har, så er arkivet meget intereseret at høre om dette.