”Klemensker og jernbanen”
Onsdag den 3. november kl. 19:00 i arkivets mødelokale
Bent Boesen fortæller historien om jernbanen.
Pris: 20 kr. Pris ikke medlemmer 40,- kr.
Kaffe og kage, kun 20 kr.

----- ooo000ooo -----