4 Klemens kroKlemens Kro gennem tiderne
Onsdag d
en 2. februar kl. 19.00

Kom og hør Elsebeth Pedersen fortælle om den begivenhedsrige historie.
Det hele fortalt gennem kort, fotos og anekdoter.

----- ooo000ooo -----