27a Klemens Kirke Barby 1871Om Klemensker ”Foor i tider”
Onsdag den 7. september kl. 19:00
Foredrag med Finn Ole Nielsen

 

----- ooo000ooo -----