BjornedalBilleder fra sognet med John og Vikki
Onsdag den 2. november kl. 19:00
Pris for denne aften 25 kr. for medlemmer – 35 kr. for ikke medlemmer

Foto: Bjørnedal 

----- ooo000ooo -----