Klemensker Kirkeskole, indviet i år 1915. 

2aKlemens-Kirkeskole

 

2bKirkeskolen-i-Klemensker

2cKirkeskolen-i-Klemensker

2dKirkeskolen-i-Klemensker