Web Logo KSL 230528

Bolleris
En gamle historie fra området fortæller:
En pige fra Risby (En gård i Klemensker sogn) ved navn Bojl eller Boel, (Bodil).

Sammen med en mand og en dreng, som også boede på Risby, drev de djævle kunster for at skaffe sig penge. Men Boel var den værste af dem. Om natten tog hun nogle gange et lagen over sig og lygte eller fyrstål i hånden, satte sig op på en væder og red rundt til gårde og huse i sognet for at skræmme folk når hun råbte :”Nu er risbydjævlene her igen! Jeg kommer lige fra helvede! Tag jer i agt, jeg brænder.”

Det ville daværende præst, Andreas Agerbech, forsøge at få stoppet. Så en søndag da han så Boel fra prædikestolen, holdt han en dunder tale for hende.

Efter gudstjenesten gik Boel hen til præsten og bad ham ynkeligt om forladelse, hun ville nu afstå fra alt det onde. Der gik dog ikke lang tid før Boel igen begyndte på sine kunster, og præsten sammen med sandemanden satte Boel i forvaring, så sagen kunne komme for retten.

Boel fik en hård straf og kom i slaveriet, men blev senere benådet. Boel var nu blevet sindssyg, og en dag tog hun sine guldsager og smykker i en pose på ryggen og hængte sig i et træ i den skov som siden efter hende blev kaldt Bolleris.

Ja – det er ganske vist, sådan må det være.