Web Logo KSL 230528

Eyvind Ludvig Lind
18. september 1915 – 20. september 1999
Eyvind Lind var i sin tid professionel musiker på Bornholm og kom derefter til København og var motorsagkyndig ved Kbh's politi.

Han fik en uddannelse på musikkonservatoriet.
Han var redaktør af Klippeøen i mange år, forfatter til 35 hjemstavns komedier og bøger om lokalhistoriske emner.
Eyvind og hustruen Åse flyttede i starten af 1980'erne til Klemensker, Smedegade 6.

Udklip fra bogen ”Klippeøens Kvinder og Mænd”, fødte og førte 2000.
Af Søren Wolff, på Bornholms Tidens Forlag.

Eyvind Ludvig Lind
Forhenværende politiassistent, forfatter. Født 18.09.1915 i Østerlars.
Død den 20. september 1999 i Klemensker.
Søn af Louise og malermester Anders Lind.
Gift 23.10.1949 med Aase, født Dick, 29.06.1929. Datter af smedemester Karl M. Dich og hustru Hansigne.

Almindelig skolegang.
Kurser i stenografi og handelsfag.
Ansat i politiet og stod i mange år for køreprøverne.
Redaktør af hjemstavnsbladet Klippeøen.
Stenografilærer ved Frederiksberg og andre kommunale aften- og ungdomsskoler.
Musikpædagog. Anmelder af musiklitteratur. Fjernsynsanmelder for Bornholms Fjernsyn.
Lokalmedarbejder ved Bornholmeren, Bornholms Tidende og Østerbro Avis og ”Jul på Bornholm”.
Formand for Frihavns Menighedsråd, Frederiksberg Aften- og Ungdomsskole, Klemensker Lokalhistoriske Samling og i bestyrelsen for Bornholms Hjemstavnsforening samt flere andre tillidshverv.

Forfatter til en serie lokalhistoriske bøger, flere romaner, hørespil, børnebog, en lang række artikler om folkloristiske emner.
Komponist til en række musikværker, opført i ind- og udland og i radioudsendelser.
Har skrevet en række hjemstavnkomedier, bland andet opført i en årrække af Rutsker Amatørerne.

Har modtaget Bornholms Hjemstavnsforenings hædersbevisning ”Ællestingerinj”.
Under dette link finder du det arkivet har fra Eyvinds skrivemaskine.
------------------------------

Du finder Eyvind Linds udgivelser i topmenuen.