Web Logo KSL 230528

Andelsmejeri
Siden 1972 har Bornholms Andelsmejeri, St. Clemens, været øens eneste mejeri. Det nuværende Bornholms Andelsmejeri blev opført i 1950 under navnet Bornholmske Mejeriers Andelsosteri. I de første år produceredes hovedsagelig Danablu, men ret hurtigt udvidedes produktionen til også at omfatte faste oste.

Mælken fik man fra de øvrige bornholmske mejerier. 
I 1886 etableredes Andels mejeribruget på Bornholm, og i november 1888 startede det første Andelsmejeri i Klemensker under navnet Bjørnedal, og sluttede produktionen efter 62 år i 1950, da Andelsosteriet startede.