Web Logo KSL 230528

Tærskearbejde på Brogård i Klemensker
Brogaard

Personen til venstre i billedet er proprietær Anton Lind, Brogårds ejer, der også i en periode var sognerådsformand i Klemensker. Billedet er fra 1905.

Drengen der sider oppe på vognen er Alfred Lind, der senere blev proprietær, er født den 24. september 1893, og er således her 12 år gammel. Var også i en periode sognerådsformand i Klemensker.

Tærskearbejdet udførtes på den tid af de såkaldte tærske-selskaber, der beskæftigede tærske-bisser, dvs. folk, der tog arbejde på et større tærskeværk, med dampmaskine. Tærskeværket kørte fra gård til gård og tærskede for folk. Arbejdet begyndte kl. 5 om morgenen og sluttede først ved 11-tiden om aftenen.

Timelønnen var 55 øre, og det fandt man var udmærket. Men man fik dog ikke i alle tærskeselskaber betaling, når man flyttede tærskeværket, og heller ikke, når man stillede det op, og senere pille det ned. Alligevel kunne det give en dagløn på 6 kroner, og det var meget, men det var sandelig også med en arbejdstid på 18 timer.

På billedet er man med høstarbejdet nået frem til at få det høstede korn hjem og sat i stak nær gårdens bygninger. Dampmaskinen blev ikke blot benyttet til at flytte tærskeværket fra gård til gård, men det leverede også kraft til selve tærskeværket, ved hjælp af en lang rem, hvor remmens længde var afgørende for kraftoverførselen, og netop den lange rem kunne være meget farlig at komme for nær. Ligeså skulle der passes meget på for i-læggeren, hvor han stod oppe, øverst, i tærskeværket, og sørgede for at der stadig bliv tilført anlægget materiale fra kornstakken.

Af det tærskede materiale blev halmen presset i baller, forsynet med en særlig snor og ad en særlig transportør ført op på et nærliggende loft, medens avner blev sigtet fra forneden i tærskeværket. Kornet fulgte sin egen vej hen i værkets modsatte ende, hvor der var fastgjort en række sække, der efterhånden blev fyldt op og læsset på en vogn, der stod parat, forspændt med heste, som det kan se i billedets højre side. Her synes også nogle af gårdens piger, forsynet med arbejdsforklæder at være beskæftiget, ligesom billedet viser andre af gårdens folk i gang med deres del af tærskearbejdet.

Også Anton Lind tager sin del af arbejdet, i venstre side af billedet, som nævnt, ved vognen med den 12-årige Anton Lind og, så vidt det kan ses, med brænde til fyret i dampmaskinen. Billedet viser endelig, at der skulle mange folk, hver med deres beskæftigelse, til at klare arbejdet med tærskningen, idet der også skulle være en vandvogn med kusk og hesteforspand til at levere den nødvendige mængde vand til at skaffe damp og dermed energi, og ikke nok med denne form for energi, men damerne med de fine forklæder er sikkert kommet frem med deres kurve, forsynet med den nødvendige forplejning til folkene.

Den høje skorsten tyder på, at man er klar over, at det er vigtigt med den for at undgå gnister, der måske kunne antænde halmen.
Billedet fortæller således om et afgjort meget stort fremskridt i tidligere tiders arbejde med den såkaldte plejl ved arbejdet med tærskning, men også at der skulle udvises omhu og forsigtighed med nye ting i arbejdet.